34820

Kernwaarden

Wij willen een bijdrage leveren aan een gezonde aarde en alles wat daarop leeft.

In onze ecowijk wonen mensen van alle leeftijden. Ieder heeft zijn eigen woonplek, samen, alleen of in gezinsverband. Je vindt er ook speelruimte voor de kinderen, een moestuin en hopelijk later een voedselbos. We nemen de verantwoordelijkheid voor deze gemeenschappelijke ruimtes en voor de omgeving waarin wij wonen. Dat doen we met mensen, die ja zeggen tegen onze kernwaarden.

Sociaal leven

De basis voor onze wijk is de sociale kernwaarde. Samen werken we aan onze idealen. We zijn ervan overtuigd dat iedereen hieraan kan bijdragen. Binnen ons collectief willen wij omzien naar elkaar met respect voor ieders persoonlijke grenzen. Dat houdt in dat we meer zijn dan alleen buren. De uitdaging hierbij is balans houden tussen individuele vrijheid en samenwerken/samenleven. Diversiteit in leeftijd en samenstelling ervaren we als een rijkdom.

Deelnemer zijn van onze ecowijk is niet vrijblijvend. Willen we onze doelstelling waar kunnen maken, dan is ieders actieve rol belangrijk. We laten ons inspireren door de permacultuur. De buitenruimte, alle grond buiten de kavels, wordt collectief beheerd en onderhouden en heeft een natuurlijke, duurzaam groene uitstraling. Een voedselbos, pluktuin en ecologische akker voor eigen gebruik zijn opties. Er is veel werk te doen op allerlei gebieden. Van iedereen worden bijdragen verwacht. Een regelmatig overleg is vanzelfsprekend. Daarnaast willen we elkaar blijven ontmoeten, het woord zegt het al: ont-moeten, niet moeten dus, maar wel van harte aanbevolen. Regelmatig samen eten, de seizoenen vieren, koffie drinken in een gemeenschappelijke ruimte, elkaar ontmoeten in ontspanning en creativiteit. Graag nodigen we ook dorpsbewoners uit voor een praatje, een kopje koffie, want sociaal betekent ook geïntegreerd samen wonen in het dorp, waarvan we deel uitmaken. We willen geen ‘eilandje’ zijn.

over-ons-img

Duurzaam wonen

over-ons-img

We willen de aarde zo gebruiken dat de toekomstige generaties er nog met plezier kunnen leven. Duurzaamheid nu garandeert dat de aarde op langere termijn het totaal van onze consumptie kan dragen.

Duurzaam bouwen begint bij het ontwerpen van woningen en overige ruimtes die zo lang mogelijk voldoen aan onze woonbehoeften, ze zijn levensloopbestendig. We kiezen een bouwwijze die goed is voor mens en milieu. We gebruiken duurzame bouwmaterialen en grondstoffen. We gaan verantwoord om met energie en water. We maken gebruik van grijswaterzuivering met helofytenfilter. Wat ons betreft is een duurzaam huis gezond, comfortabel, behaaglijk en in harmonie met de omgeving. In de wijk staan geen auto’s. Het is onze droom om een gezamenlijke ruimte te realiseren. Deze is multifunctioneel, bevat een werkplaats/atelier, huiskamer, keuken. Op die manier kunnen we veel delen. Ook kunnen er kleine evenementen plaatsvinden. Ons perceel biedt voldoende ruimte om een ecologische moestuin aan te leggen. Hierin willen we de natuurlijke samenhang tussen de organismen respecteren en bevorderen. Op die manier blijft het biologische systeem voor onbepaalde tijd divers en productief. We streven ernaar om onze goederen en diensten dicht bij huis te betrekken, op die manier belasten we het milieu zo min mogelijk. We stimuleren de kringloopeconomie en richten ons op hergebruik van materialen en grondstoffen. Met andere woorden: minder weggooien, meer repareren en opknappen. We maken hierbij zo min mogelijk gebruik van milieubelastend materiaal.

Sociocratisch besturen

Onze ecowijk wordt bestuurd vanuit de sociocratische uitgangspunten. De naam komt van de Latijnse en Griekse woorden socius, wat medemens betekent en kratein, dit betekent regeren. Sociocratie betekent dus letterlijk: de medemens regeert. Er is sprake van gelijkwaardigheid, alle stemmen tellen. Belangrijke uitgangspunten zijn hierbij vertrouwen en openheid. Regelmatig komen we in vergaderingen bij elkaar voor overleg en uitwisseling. Naast het delen van informatie is dit dé ontmoetingsplek voor alle leden.

over-ons-img