1494376

Hoe het begon

In januari 2018 ontstond in een gesprek met vrienden aan de keukentafel bij Lijni en Henk Hindriks het plan om een lang gekoesterde droom werkelijkheid te laten worden: een duurzame wijk met sociale samenhang. Het initiatief werd genomen. Door een interview in het plaatselijke weekblad bleek dat meer mensen belangstelling hadden. Met een kleine groep mensen zijn we het avontuur aangegaan, mensen die ja zeggen tegen ons belangrijkste motief: een bijdrage leveren aan een gezonde aarde en alles wat daarop leeft.

We bezochten andere initiatieven, voerden gesprekken met wethouders van de gemeente, met grondeigenaren. Een begeleidingsbureau kwam in beeld. We verdiepten en verdiepen ons blijvend in allerlei aspecten, die te maken hebben met ecologisch bouwen, energievoorziening, permacultuur en organisatie.

Sociale demensie

Vanaf het prille begin onderscheiden we twee belangrijke gebieden, het eerste is de sociale dimensie: De gejaagdheid in onze maatschappij is groot, individualisme neemt toe. Eenzaamheid komt veel voor. Binnen ons collectief willen wij omzien naar elkaar met respect voor ieders persoonlijke grenzen. Dat houdt in dat we meer zijn dan alleen buren. We helpen elkaar vanuit de overtuiging dat iedereen een bijdrage kan leveren. Diversiteit in leeftijd en samenstelling ervaren we als een rijkdom. De uitdaging hierbij is balans houden tussen individuele vrijheid en samenwerken/samenleven.

Deelnemer zijn van onze ecowijk is niet vrijblijvend. Willen we onze doelstelling waar kunnen maken, dan is ieders actieve rol belangrijk. Er is veel werk te doen op allerlei gebieden. Van iedereen worden bijdragen verwacht in tijd en ook op financieel gebied. Een tweewekelijkse overleg is vanzelfsprekend.

Daarnaast willen we elkaar blijven ontmoeten, het woord zegt het al: ont-moeten, niet moeten dus, maar wel van harte aanbevolen. Regelmatig samen eten, de seizoenen vieren, koffie drinken in een gemeenschappelijke ruimte, elkaar ontmoeten in werk, ontspanning en creativiteit. Graag nodigen we ook dorpsbewoners uit voor een praatje, een kopje koffie, want sociaal betekent ook geïntegreerd samen wonen in het dorp, waarvan we deel uitmaken. We willen geen ‘eilandje’ zijn. Wij kiezen voor een open, kleinschalige ecowijk, waarin iedereen zijn eigen huis heeft. Van daaruit leven en werken we in geborgenheid, verbondenheid en in harmonie met de natuur.

Duurzaamheid

eetbare-bloemen

Het tweede gebied omvat duurzaamheid.

We willen de aarde zo gebruiken dat de toekomstige generaties er nog met plezier kunnen leven. Duurzaamheid nu garandeert dat de aarde op langere termijn het totaal van onze consumptie kan dragen. Duurzaamheid omvat veel aspecten. Uitgangspunt voor de woningen is “het passiefhuis”. Enkele basisprincipes hiervoor zijn: 3 of 4 dubbel glas, optimale isolatie, gebruik van duurzame energiebronnen zoals zon en wind, warmteterugwinning bij ventilatie, douchen en wassen, systemen voor ventilatie en verwarming die niet belastend zijn voor het milieu en efficiënt gebruik van A+++ huishoudapparaten. Het delen hiervan wordt gestimuleerd.