Ecowijk Drimmelen

Kernwaarden

34820

Wij willen een bijdrage leveren aan een gezonde aarde en alles wat daarop leeft.

In onze ecowijk wonen mensen van alle leeftijden. Ieder heeft zijn eigen woonplek, samen, alleen of in gezinsverband. Je vindt er ook speelruimte voor de kinderen, een moestuin en hopelijk later een voedselbos. We nemen de verantwoordelijkheid voor deze gemeenschappelijke ruimtes en voor de omgeving waarin wij wonen. Dat doen we met mensen, die ja zeggen tegen onze kernwaarden.

Organisatie

Ecowijk Drimmelen is een organisatie die bestaat uit zelfstandige, zelfsturende – specialistische – kringen met een eigen doelstelling en taakverdeling. De kringen zijn verantwoordelijk voor de individuele en gezamenlijke ontwikkeling en bewaking van de kwaliteit van de samenwerking en het werk. De kringleider draagt de eindverantwoordelijkheid voor dit specifieke werkgebied. Binnen alle kringen worden de besluiten getoetst aan de drie kernwaarden. Een voorbeeld van een specialistische kring is de tuinkring.

Naast de zelfsturende kringen kent de vereniging een bestuur. Dit bestuur draagt de verantwoordelijkheid over de dagelijkse gang van zaken. Bestuursleden en werkgroepleiders worden na open verkiezing en uitwisseling van argumenten gekozen.

Alle inwoners van de ecowijk zijn lid van de vereniging. In de ledenvergadering – die elke drie weken plaatsvindt – worden de overkoepelende besluiten genomen. Op die manier maken we gebruik van onze collectieve intelligentie en worden alle leden bij het proces van continue verbetering betrokken. In de statuten en het huishoudelijk reglement zijn de verschillende onderwerpen nauwkeurig beschreven.

Onze wijk

1494376

Hoe het begon

In januari 2018 ontstond in een gesprek met vrienden aan de keukentafel bij Lijni en Henk Hindriks het plan om een lang gekoesterde droom werkelijkheid te laten worden: een duurzame wijk met sociale samenhang. Het initiatief werd genomen…

boomgaard

Hoe wij wonen

We vinden een mooie plek in het groen om woningen te bouwen voor 20 tot 25 huishoudens en bouwen onze huizen op basis van CPO (collectief particulier ondernemerschap).

Belangstelling?

Heb je onze website bekeken en spreekt onze droom je aan dan zullen er vast nog vragen zijn. Voor de antwoorden op die vragen kun je contact met ons opnemen via onderstaand email- formulier.

  Procedure

  Heb je serieus interesse dan volgt er na je aanmelding een toelatingsprocedure. De procedure ziet er als volgt uit:

  • Er vindt een kennismakingsgesprek plaats, waarna je besluit of je aspirant lid wilt worden.
  • Gedurende deze periode van zes maanden woon je de vergaderingen bij.
  • Ook neem je deel aan overige activiteiten.
  • Daarnaast wordt je verzocht deel te nemen aan een van de kringen.
  • Je betaalt in deze periode een contributie van € 12,50 per maand.
  • Aan het eind van deze toelatingsprocedure wordt door de kernleden op sociocratische wijze besloten of het aspirant lidmaatschap omgezet zal worden in een definitief lidmaatschap.
  • Tot slot teken je de deelname projectovereenkomst (DPO).